fbpx

Badanie 10. Żylaki powrózka nasiennego

Wywiad

Azoospermia

Technika badania

Badanie miednicy wykonano w płaszczyznach poprzecznej, czołowej i strzałkowej w sekwencjach FSE, FRFSE w obrazach DWI, T1-, T2-zależnych, z saturacją tłuszczu oraz po podaniu paramagnetycznego środka kontrastowego.

Opis

Po stronie prawej: jądro prawe wymiarach około 14x15x23 mm, o niejednorodnym sygnale, o nierównych zarysach; w sąsiedztwie jądra masa tkankowa o girlandowatej strukturze, mogąca odpowiadać żylakowato zmienionemu powrózkowi nasiennemu.
Po stronie lewej: jądro lewe wymiarach około 17x19x21 mm, o niejednorodnym sygnale, o nierównych zarysach, z cechami obrzęku; w sąsiedztwie jądra masa tkankowa o girlandowatej strukturze, mogąca odpowiadać żylakowato zmienionemu powrózkowi nasiennemu.

Wnioski

Obustronna żylakowatość powrózków nasiennych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: