fbpx

Badanie 16. Torbiel przysadki

Skierowanie

Torbiel przysadki – badanie kontrolne.

Technika badania metodą rezonansu magnetycznego

Badanie MR wykonano w sekwencjach FSE, FRFSE, w obrazach T1, T2, w płaszczyznach poprzecznej, czołowej i strzałkowej oraz po podaniu paramagnetycznego środka kontrastowego.

Opis

Brak obrazów wcześniejszych badań MR do porównania uniemożliwia ocenę ewentualnej dynamiki opisywanych zmian.
W polu części pośredniej obszar hipointensywny w obrazach T2, nieco hiperintensywny w obrazach T1, nieulegający istotnemu wzmocnieniu kontrastowemu, mogący odpowiadać skrwawionej torbieli. Szypuła ustawiona pośrodkowo. Struktury podwzgórza i okolicy skrzyżowania nerwów wzrokowych bez widocznych zmian.
Nie stwierdza się zmian ogniskowych ani obszarów nieprawidłowego wzmocnienia w obrębie mózgu i móżdżku. Rowki sklepistości i pozostałe przestrzenie płynowe okołomózgowe w granicach normy. Układ komorowy nieposzerzony, nieprzemieszczony. Struktury okolic kątów mostowo-móżdżkowych bez widocznych zmian.

Wnioski

Torbiel przysadki.

dr n. med. Jacek Brzeziński

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d