fbpx

Badanie 21. Tłuszczak ośrodkowego układu nerwowego

Wywiad

Tłuszczak okolicy blaszki czworaczej – badanie kontrolne.

Technika badania

Badanie metodą rezonansu magnetycznego wykonano w sekwencjach FSE, FRFSE, EPI, w obrazach T1, T2, FLAIR, FIESTA, SWAN, DWI w płaszczyznach poprzecznej, czołowej i strzałkowej.

Opis

W obrębie zbiornika blaszki czworaczej głównie po stronie lewej obszar hiperintensywny w obrazach T1, hipointensywny w obrazach SWAN (T2*). W porównaniu z poprzednim badaniem rezonansu magnetycznego opisywana zmiana nie wykazuje znaczących różnic co do rozmiarów i morfologii.
Nie stwierdza się innych zmian ogniskowych ani zaburzeń swobodnej dyfuzji w obrębie mózgu i móżdżku. Rowki sklepistości i pozostałe przestrzenie płynowe okołomózgowe w granicach normy. Układ komorowy nieposzerzony, nieprzemieszczony. Przysadka, struktury podwzgórza i okolicy skrzyżowania nerwów wzrokowych bez widocznych zmian. Naczynia modelują się na prawym nerwie V oraz w bezpośrednim sąsiedztwie lewego otworu słuchowego wewnętrznego na kompleksie nerwów VII-VIII (konflikty naczyniowo-nerwowe).

Wnioski

Zmiana w obrębie zbiornika blaszki czworaczej bez istotnej dynamiki w porównaniu z poprzednim badaniem metodą rezonansu magnetycznego. Konflikty naczyniowo-nerwowe prawego nerwu V i lewego kompleksu nerwów VII-VIII – ewentualne znaczenie kliniczne do oceny w zestawieniu z obecnymi objawami.

dr n. med. Jacek Brzeziński

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: