Badanie 4. Hipoplazja ciała modzelowatego

Wywiad

Nadpobudliwość psychoruchowa, niski intelekt, cechy dysmorfii twarzy, wahania nastroju, impulsywność, nieadekwatna treść wypowiedzi, brak krytycyzmu.

Technika badania

Badanie MR wykonano w sekwencjach FSE, FRFSE, EPI, w obrazach T1, T2, FLAIR, FIESTA, SWAN, DWI w płaszczyznach poprzecznej, czołowej i strzałkowej.

Opis

Nie stwierdza się zmian ogniskowych ani zaburzeń swobodnej dyfuzji w obrębie mózgu i móżdżku. Rowki sklepistości i pozostałe przestrzenie płynowe okołomózgowe w granicach normy. Układ komorowy szeroki, nieprzemieszczony. Przysadka, struktury podwzgórza i okolicy skrzyżowania nerwów wzrokowych, a także okolice kątów mostowo-móżdżkowych i kompleksy nerwów VII-VIII bez widocznych zmian. Uwagę zwraca małe ciało modzelowate.

Wnioski

Obraz struktur mózgowia bez widocznych zmian ogniskowych. Hipoplazja ciała modzelowatego.

dr n. med. Jacek Brzeziński

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.