fbpx

Badanie 4. Hipoplazja ciała modzelowatego

Wywiad

Nadpobudliwość psychoruchowa, niski intelekt, cechy dysmorfii twarzy, wahania nastroju, impulsywność, nieadekwatna treść wypowiedzi, brak krytycyzmu.

Technika badania

Badanie MR wykonano w sekwencjach FSE, FRFSE, EPI, w obrazach T1, T2, FLAIR, FIESTA, SWAN, DWI w płaszczyznach poprzecznej, czołowej i strzałkowej.

Opis

Nie stwierdza się zmian ogniskowych ani zaburzeń swobodnej dyfuzji w obrębie mózgu i móżdżku. Rowki sklepistości i pozostałe przestrzenie płynowe okołomózgowe w granicach normy. Układ komorowy szeroki, nieprzemieszczony. Przysadka, struktury podwzgórza i okolicy skrzyżowania nerwów wzrokowych, a także okolice kątów mostowo-móżdżkowych i kompleksy nerwów VII-VIII bez widocznych zmian. Uwagę zwraca małe ciało modzelowate.

Wnioski

Obraz struktur mózgowia bez widocznych zmian ogniskowych. Hipoplazja ciała modzelowatego.

dr n. med. Jacek Brzeziński

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d