fbpx

Badanie 8. Uszkodzenie nerwu słuchowego

W skierowaniu

Uszkodzenie n. VI lewego.

Technika badania

Badanie MR głowy przed i po podaniu środka kontrastowego. W przekrojach poprzecznych obrazy T1, T2, sekw. FLAIR, DWI / ADC, 3D SWAN, FIESTA, 3D T1 FS , w przekrojach strzałkowych obrazy T2 zal, FLAIR cube. Po podaniu środka kontrastowego T1-zal, 3D T1.

Opis

W obrębie stoku kości klinowej widoczna zmiana ogniskowa hipointensywna w obrazach T2-, T1-zależnych, ulegająca umiarkowanemu wzmocnieniu kontrastowemu, sięgająca do szczytu piramidy kości skroniowej lewej oraz do zatoki jamistej po tej stronie z niewielkim modelowaniem t. szyjnej wewnętrznej. Wymiary masy w płaszczyźnie poprzecznej 22 x 23 mm, w wymiarze c-c 30 mm. W różnicowaniu należy uwzględnić plasmocytoma oraz dysplazję włóknistą. Wskazana dalsza diagnostyka, w tym wykonanie tomografii komputerowej celem oceny struktury kostnej.

Ponadto:

  • zmiany zanikowe mózgowia
  • leukoaraioza okołokomorowa
  • obustronnie hiperintensywne ogniska w sekwencji FLAIR, głównie w płatach czołowych, o charakterze naczyniopochodnym
  • jamka malacyjna w lewym wzgórzu oraz w prawej półkuli móżdżku
  • poszerzone przestrzenie okołonaczyniowe V-R
  • układ komorowy nieco poszerzony
  • przestrzenie przymózgowe zachowane

Wniosek

Masa patologiczna w obrębie stoku kości klinowej o obniżonym sygnale w obrazach T1-, T2-zależnych, z cechami umiarkowanego wzmocnienia kontrastowego. W różnicowaniu należy uwzględnić rzadsze patologie, jak plasmocytoma czy dysplazja włóknista. Wskazane badanie TK celem oceny struktury kostnej. Poza tym jw.

dr n. med. Jacek Brzeziński

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: