Badanie 8. Uszkodzenie nerwu słuchowego

W skierowaniu

Uszkodzenie n. VI lewego.

Technika badania

Badanie MR głowy przed i po podaniu środka kontrastowego. W przekrojach poprzecznych obrazy T1, T2, sekw. FLAIR, DWI / ADC, 3D SWAN, FIESTA, 3D T1 FS , w przekrojach strzałkowych obrazy T2 zal, FLAIR cube. Po podaniu środka kontrastowego T1-zal, 3D T1.

Opis

W obrębie stoku kości klinowej widoczna zmiana ogniskowa hipointensywna w obrazach T2-, T1-zależnych, ulegająca umiarkowanemu wzmocnieniu kontrastowemu, sięgająca do szczytu piramidy kości skroniowej lewej oraz do zatoki jamistej po tej stronie z niewielkim modelowaniem t. szyjnej wewnętrznej. Wymiary masy w płaszczyźnie poprzecznej 22 x 23 mm, w wymiarze c-c 30 mm. W różnicowaniu należy uwzględnić plasmocytoma oraz dysplazję włóknistą. Wskazana dalsza diagnostyka, w tym wykonanie tomografii komputerowej celem oceny struktury kostnej.

Ponadto:

  • zmiany zanikowe mózgowia
  • leukoaraioza okołokomorowa
  • obustronnie hiperintensywne ogniska w sekwencji FLAIR, głównie w płatach czołowych, o charakterze naczyniopochodnym
  • jamka malacyjna w lewym wzgórzu oraz w prawej półkuli móżdżku
  • poszerzone przestrzenie okołonaczyniowe V-R
  • układ komorowy nieco poszerzony
  • przestrzenie przymózgowe zachowane

Wniosek

Masa patologiczna w obrębie stoku kości klinowej o obniżonym sygnale w obrazach T1-, T2-zależnych, z cechami umiarkowanego wzmocnienia kontrastowego. W różnicowaniu należy uwzględnić rzadsze patologie, jak plasmocytoma czy dysplazja włóknista. Wskazane badanie TK celem oceny struktury kostnej. Poza tym jw.

dr n. med. Jacek Brzeziński

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.