fbpx

Badanie 22. Obraz w stwardnieniu rozsianym

Skierowanie

Podejrzenie stwardnienia rozsianego.

Technika badania metodą rezonansu magnetycznego

Badanie wykonano w sekwencjach FSE, FRFSE, EPI, w obrazach T1, T2, FLAIR, FIESTA, SWAN, DWI w płaszczyznach poprzecznej, czołowej i strzałkowej oraz po podaniu paramagnetycznego środka kontrastowego.

Opis badania

Obszary hiperintensywne w obrazach FLAIR i T2-zależnych w obrębie istoty białej obu półkul mózgu, w ciele modzelowatym, w obu półkulach móżdżku i jego dolnym konarze po stronie prawej, mogące odpowiadać ogniskom demielinizacji. W lewym płacie czołowym i w lewym zakręcie hipokampa obszary ulegające wzmocnieniu kontrastowemu, mogące odpowiadać strefom aktywnego procesu. Układ komorowy nieposzerzony, nieprzemieszczony. Nie stwierdza się zaburzeń swobodnej dyfuzji w obrębie mózgu i móżdżku. Rowki sklepistości i pozostałe przestrzenie płynowe okołomózgowe w granicach normy. Przestrzeń podpajęczynówkowa wnika w obręb siodła, powodując ścieńczenie części gruczołowej przysadki. Struktury podwzgórza i okolicy skrzyżowania nerwów wzrokowych bez widocznych zmian. W sąsiedztwie lewego otworu słuchowego wewnętrznego naczynie modeluje się na kompleksie nerwów VII-VIII (konflikt naczyniowo-nerwowy).

Wnioski

Ogniska demielinizacji (niektóre z cechami aktywności procesu) w istocie białej. Konflikt naczyniowo-nerwowy lewego kompleksu nerwów VII-VIII – ewentualne znaczenie kliniczne do oceny w zestawieniu z obecnymi objawami. Częściowo puste siodło.

dr n. med. Jacek Brzeziński

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d