fbpx

Badanie 25. Zwapnienie w płacie czołowym

Wywiad

Szumy i niedosłuch ucha lewego.

Technika badania metodą rezonansu magnetycznego

Badanie wykonano w sekwencjach FSE, FRFSE, EPI, w obrazach T1, T2, FLAIR, FIA, SWAN, DWI w płaszczyznach poprzecznej, czołowej i strzałkowej.

Opis

Obszary hiperintensywne w obrazach FLAIR i T2-zależnych w obrębie istoty białej obu półkul mózgu, mogące odpowiadać ogniskom naczyniopochodnym. W biegunie lewego płata czołowego niewielki hipointensywny (najbardziej w obrazach SWAN[T2*]) obszar mogący odpowiadać drobnemu zwapnieniu (brak obrazów TK do weryfikacji). Nie stwierdza się zaburzeń swobodnej dyfuzji w obrębie mózgu i móżdżku. Układ komorowy nieposzerzony, nieprzemieszczony. Rowki sklepistości i pozostałe przestrzenie płynowe okołomózgowe w granicach normy. Przysadka, struktury podwzgórza i okolicy skrzyżowania nerwów wzrokowych bez widocznych zmian. Naczynia modelują się na lewym nerwie V oraz obustronnie w bezpośrednim sąsiedztwie otworów słuchowych wewnętrznych  kompleksach nerwów VII-VIII (konflikty naczyniowo-nerwowe).

Wnioski

Ogniska naczyniopochodne w istocie białej. Konflikty naczyniowo-nerwowe lewego nerwu V i obu kompleksów nerwów VII-VIII – ewentualne znaczenie kliniczne do oceny w zestawieniu z obecnymi objawami.

dr n. med. Jacek Brzeziński

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: