fbpx

Badanie 26. Malformacje naczyniowe

Skierowanie

Podejrzenie naczyniaka jamistego w prawym płacie czołowym. Stan po urazie lewej okolicy ciemieniowo-skroniowej, krwawienie z lewego ucha, po kilku dniach obrzęk lewej części twarzy, obecnie szum w lewym uchu.

Technika badania metodą rezonansu magnetycznego

Badaniu głowy z kontrastem i bez kontrastu w aparacie 1,5T w sekwencjach SE, FSE, FSPRG w obrazach T1-, T2-zależnych, FLAIR, SWAN, FIESTA oraz mapach DWI/ADC w trzech płaszczyznach.

Opis

Część bezpowietrznych komórek lewego wyrostka sutkowatego. Intensywność sygnału zawartości komórek sutkowatych sugeruje obecność krwi w fazie podostrej późnej. Wskazana pilna tomografia komputerowa w celu wykluczenia złamania piramidy lewej kości skroniowej oraz konsultacja laryngologiczna (jeżeli wcześniej nie były przeprowadzone).
Mały naczyniak jamisty z towarzyszącą rozwojową anomalią żylną (DVA) w istocie białej prawego zakrętu czołowego środkowego. Odpływ z DVA do prawej żyły wewnętrznej mózgu.
Drobny obszar delikatnego wzmocnienia kontrastowego w tylnej części mostu pośrodkowo wykazujący obecność złogów hemosyderyny. Obraz może odpowiadać kapilarnej teleangiektazji, ale ze względu na wywiad (uraz) należy różnicować zmianę z rozlanym urazem aksonalnym (DAI).
Dodatkowo drobna DVA w lewym płacie skroniowym.
Kąty mostowo-móżdżkowe bez zmian ogniskowych.
Naczynia okolicy pnia mózgu nie wchodzą w ewidentny kontakt z nerwami VII, VIII w ich strefach przejściowych.
W sekwenjach gradientowych z oceną map DWI/ADC bez ognisk restrykcji dyfuzji.
Układ komorowy nieposzerzony, nieprzemieszczony.
Przymózgowe przestrzenie płynowe umiarkowanie poszerzone na sklepistości płatów czołowych, podnamiotowe, adekwatne do wieku.
Przysadka mózgowa niepowiększona. Złącze czaszkowo-szyjne niezmienione.
Wypukliny krążków międzykręgowych C2-3 i C3-4 – na granicy pola badania.

Wniosek

Podejrzenie złamania piramidy lewej kości skroniowej. Płyn o intensywności sygnału krwi w części komórek lewego wyrostka sutkowatego. Najpewniej kapilarna teleangiektazja mostu, ale konieczne różnicowanie z DAI. Naczyniak jamisty z DVA w prawym płacie czołowym, DVA lewego płata skroniowego.

dr n. med. Jacek Brzeziński

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d