Badanie 28. Udar przysadki

Wywiad

Bóle głowy, zaburzenia widzenia (powiększona przysadka w badaniu rutynowym MR głowy).

Technika badania metodą rezonansu magnetycznego

Badanie wykonano w sekwencjach FSE, FRFSE, w obrazach T1, T2, w płaszczyznach poprzecznej, czołowej i strzałkowej, oraz po podaniu paramagnetycznego środka kontrastowego.

Opis

W polu tylnego fragmentu części gruczołowej, głównie po stronie prawej, obszar hipointensywny w obrazach T2, hiperintensywny w obrazach T1, nieulegający istotnemu wzmocnieniu kontrastowemu. Szypuła ustawiona pośrodkowo. Struktury podwzgórza i okolicy skrzyżowania nerwów wzrokowych bez widocznych zmian. Obraz może odpowiadać ewolucji udaru (niedokrwiennego?) przysadki.

Wnioski

Ewolucja udaru (niedokrwiennego?) przysadki.

dr n. med. Jacek Brzeziński

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.