fbpx

Badanie 29. Przerost przysadki

Wywiad

Bóle głowy (powiększona przysadka w rutynowym badaniu rezonansu magnetycznego głowy).

Technika badania metodą rezonansu magnetycznego

Badanie wykonano w sekwencjach FSE, FRFSE, w obrazach T1, T2, w płaszczyznach poprzecznej, czołowej i strzałkowej oraz po podaniu paramagnetycznego środka kontrastowego.

Opis

Przysadka powiększona, o wypukłym zarysie górnej powierzchni, o prawidłowym sygnale części nerwowej i gruczołowej, ulęgającym odpowiedniemu wzmocnieniu kontrastowemu. Szypuła ustawiona pośrodkowo. Struktury podwzgórza i okolicy skrzyżowania nerwów wzrokowych bez widocznych zmian. Obraz może odpowiadać przerostowi przysadki.

Wnioski

Przerost (?) przysadki.

dr n. med. Jacek Brzeziński

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d