fbpx

Badanie 30. Gruczolak przysadki

Wywiad

Podejrzenie gruczolaka przysadki w badaniu tomografii komputerowej.

Wyniki rezonansu magnetycznego przysadki

 

Technika badania metodą rezonansu magnetycznego

Badanie MR wykonano w sekwencjach: T1 i T2 FRFSE, T1 SE oraz po podaniu paramagnetycznego środka kontrastowego.

Opis

Przysadka o prawidłowym sygnale części nerwowej, o nieco uwypuklonym zarysie górnej powierzchni po stronie prawej. Po stronie prawej części gruczołowej w sąsiedztwie zatoki jamistej obszar o średnicy około 11 mm, ulegający słabszemu wzmocnieniu kontrastowemu, mogący odpowiadać nieprawidłowej tkance gruczołowej. Szypuła zbacza w stronę lewą. Struktury podwzgórza i okolicy skrzyżowania nerwów wzrokowych bez widocznych zmian.
Nie stwierdza się zmian ogniskowych ani obszarów nieprawidłowego wzmocnienia w obrębie mózgu i móżdżku. Rowki sklepistości i pozostałe przestrzenie płynowe okołomózgowe prawidłowe. Układ komorowy nieposzerzony, nieprzemieszczony. Struktury okolic kątów mostowo-móżdżkowych bez widocznych zmian. Odcinkowe zgrubienia błony śluzowej z cechami jej obrzęku w obu zatokach szczękowych (lewa prawie bezpowietrzna), sitowiu, zatokach czołowych i w lewym wyrostku sutkowatym.

Wnioski

Gruczolak przysadki. Obraz pozostałych struktur mózgowia bez widocznych zmian ogniskowych.

dr n. med. Jacek Brzeziński

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: