fbpx

Badanie 34. Dwupłatkowa zastawka aortalna

Dane kliniczne

Umiarkowana stenoza aortalna, podejrzenie zastawki dwupłatkowej. Brak możliwości uwidocznienia zastawki aortalnej w echokardiografii. Poszerzenie aorty wstępującej.

Technika badania metodą rezonansu magnetycznego

Fiesta 2CH SA, 2CH LA, 4CH, AX, LVOT – DE 2CH, 3CH, 4CH

Opis

Kurczliwość globalna w normie; bez odcinkowych zaburzeń kurczliwości. Przerost mięśnia lewej komory bez zwężenia drogi odpływu.
IVSd = 14 mm (segment podstawny); 12 mm (segment środkowy); 9 mm (segment koniuszkowy). LVEDD = 44 mm.

Zastawka aortalna – dwupłatkowa; zmiany zwyrodnieniowe płatków, najpewniej ze zwapnieniami; ciasna stenoza aortalna, płatki z obu stron zrośnięte; „jet” krwi przechodzi przez centralnie położoną szczelinę (precyzyjny pomiar pola powierzchni metodą rezonansu magnetycznego może być obarczony błędem wynikającym z turbulentnego przepływu). Zastawka mitralna – śladowa fala zwrotna.

Zastawka trojdzielna – śladowa fala zwrotna.

Nie stwierdza się zmian ogniskowych w mięśniu sercowym. W sekwencji po podaniu środka kontrastującego zawierającego gadolin nie uwidocznily się obszary opóźnionego wzmocnienia w mięśniu sercowym. Poszerzenie aorty w części wstępującej do 46 mm.

Wyniki funkcji lewej komory:

 • LV Ejection Fraction 68%
 • Stroke Volume 62.0 ml
 • End-Diastolic Vol Index 47.9 ml/m2
 • End-Systolic Vol Index 15.5 ml/m2
 • End-Diastolic Volume 91.6 ml
 • End-Systolic Volume 29.6 ml
 • Heart Rate 62 bpm
 • Mass ED 159 g
 • Peak Filling Rate 250 ml/s
 • Peak Ejection Rate 228 ml/s
 • Cardiac Output 3.8 l/min
 • Cardiac Index 2.01 l/min/m2
 • Stroke Volume Index 32.4 ml/m2
 • Mass ES 149 g
 • End-Diastolic Epicardial Volume 243 ml
 • End-Systolic Epicardial Volume 171 ml

Wyniki funkcji prawej komory:

 • Stroke Volume Index 39.3 ml/m2
 • End-Diastolic Volume 133 ml
 • End-Systolic Volume 48.6 ml
 • Heart Rate 85 bpm
 • Standard Deviation Heart Rate 0 bpm

Inne

 • LA Dimension 4.1 cm
 • Aortic Annulus Dimension 2.6 cm
 • Aortic Root 4.2 cm
 • Ascending Aorta 4.0 cm

Wnioski

 • przerost mięśnia lewej komory
 •  zastawka aortalna dwupłatkowa z ciasną stenozą
 • poszerzenie aorty wstępującej do 46 mm
 • w sekwencji po podaniu środka kontrastowego brak cech włóknienia mięśnia sercowego typowego dla przerostu

dr n. med. Magdalena Zagrodzka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d