fbpx

Badanie 38. Anomalia spływu żylnego

 

 

Dane kliniczne

Pacjent lat 46, z wysokim BMI (> 40 !!!). Test wysiłkowy (++); hipercholesterolemia frakcji LDL. Badanie echokardiograficzne częściowo niediagnostyczne.

Opis

Badanie uwidoczniło anomalię naczyń w postaci spływu żylnego bezpośrednio do sinus coronarius. Żyła główna górna przebiega wzdłuż serca lewego. 

Tętnice wieńcowe:

 • pień lewej tętnicy wieńcowej bez zmian
 • gałąź przednia zstępująca
  • segment 6 – drobne blaszki przyścienne niskiej gęstości
  • segment 7 – uwapniona blaszka przyścienna, w dalszym przebiegu segment objęty mostkiem mięśniowym
  • segment 8 bez zmian
  • gałąź pośrednia (RI) bez zmian
  • tętnica diagonalna pierwsza (D1) bez zmian
 • gałąź okalająca – segment 11 bez zmian; ocena obwodu poza możliwościami metody z powodu artefaktów od żyły głównej górnej o atypowym przebiegu
 • prawa tętnica wieńcowa silna, bez zmian.

Funkcja lewej komory: ESV 102 ml; EDV 257 ml; SV 154 ml; EF 60%.

Wnioski

 • atypowy przebieg żyły głównej górnej
 • spływ żył do sinus coronarius
 • mostek mięśniowy w LAD

dr n. med. Magdalena Zagrodzka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: