fbpx

Badanie 39. Tętniak aorty wstępującej, wada zastawki aortalnej

Dane kliniczne

7-letni chłopiec; dwupłatkowa zastawka aortalna, niedomykalność zastawki aortalnej. Tętniak aorty wstępującej. Obecnie nasilenie niedomykalnosci zastawki aortalnej i poszerzenie aorty wstępującej. Cel badania: kwalifikacja do leczenia zabiegowego tętniaka aorty wstępującej.

Technika badania metodą rezonansu magnetycznego

Fiesta 2CH SA, 2CH LA, 4CH, AX, LVOT.

Opis

Kurczliwość globalna w normie; bez odcinkowych zaburzeń kurczliwości.
IVSd (grubość przegrody międzykomorowej w rozkurczu) 8 mm. Wymiar końcoworozkurczowy lewej komory (LVEDD) 50 mm.
Zastawka aortalna – czynnościowo dwupłatkowa, fala zwrotna (+++), celując w przedni płatek mitralny sięga segmentu koniuszkowego lewej komory.
Zastawka mitralna – bez zmian.
Zastawka trójdzielna – śladowa fala zwrotna.
Przegrody międzykomorowa i międzyprzedsionkowa ciągłe.
Osierdzie i część wstępująca aorty w bezpośrednim przyleganiu do tylnej ściany mostka.

Funkcja lewej komory:

LV Ejection Fraction 76%
Stroke Volume 69.8 ml
End-Diastolic Vol Index 81.5 ml/m2
End-Systolic Vol Index 19.6 ml/m2
End-Diastolic Volume 91.9 ml
End-Systolic Volume 22.1 ml
Heart Rate 80 bpm
Mass ED 98 g
Peak Filling Rate 306 ml/s
Peak Ejection Rate 362 ml/s
Cardiac Output 5.6 l/min
Cardiac Index 4.95 l/min/m2
Stroke Volume Index 61.9 ml/m2
Mass 96 g
Mass ES 97 g
End-Diastolic Epicardial Volume 185 ml
End-Systolic Epicardial Volume 114 ml
Standard Deviation Heart Rate 0 bpm

Funkcja prawej komory:

RV Ejection Fraction 52 %
Stroke Volume 52.5 ml
End-Diastolic Vol Index 88.9 ml/m2
End-Systolic Vol Index 42.3 ml/m2
Stroke Volume Index 46.6 ml/m2
End-Diastolic Volume 100 ml
End-Systolic Volume 47.7 ml
Heart Rate 80 bpm
Standard Deviation Heart Rate 0 bpm

Inne:

LA Dimension 2.6 cm
Aortic Annulus Dimension 1.9 cm
Aortic Root 3.1 cm
Ascending Aorta 4.1 cm
Transverse Aortic Arch Dimension 2.2 cm
Aortic Isthmus Dimension 1.7 cm
Prox Desc Aortic Dimension 1.6 cm
Distal Desc Aortic Dimension 1.3 cm
Main PA Dimension 2.5 cm
Right PA Dimension 1.3 cm
Left PA Dimension 1.3 cm

Wnioski

  • zastawka aortalna czynnościowo dwupłatkowa z falą zwrotną (+++)
  • poszerzenie aorty wstępującej do 41 mm (dokładne wymiary struktur naczyniowych w opisie poniżej)
  • bez cech wady przeciekowej

dr n. med. Magdalena Zagrodzka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: