fbpx

Badanie 40. Wykluczenie skrzepliny w koniuszku lewej komory

Dane kliniczne

Niewydolność serca. Stan po zawale mięśnia sercowego. Cel badania: wykluczenie skrzepliny w koniuszku lewej komory.

Opis 

Uogólniona hipokineza mięśnia lewej komory z akinetycznym tętniakiem koniuszka. IVSd (grubość przegrody międzykomorowej w rozkurczu) 13 mm. Wymiar końcoworozkurczowy lewej komory (LVEDD) 50 mm.
Zastawka aortalna – trójpłatkowa; drobne zmiany zwyrodnieniowe. Zastawka mitralna – bez zmian. Zastawka trójdzielna – bez zmian. 

W sekwencji po podaniu środka kontrastującego zawierającego gadolin uwidoczniły się obszary opóźnionego wzmocnienia pełnościenne w zakresie ściany przedniej i przednio-przegrodowej segmentu podstawnego i środkowego oraz koniuszka lewej komory. Nie stwierdza się cech aktywnego procesu zapalnego. 

Wnioski

  • hipokineza lewej komory z akinetycznym tętniakiem koniuszka; w badaniu bez cech skrzepliny w koniuszku, zwraca uwagę powolny przepływ krwi w jamie lewej komory, wtórny do istotnego uszkodzenia funkcji skurczowej
  • obszary DE o charakterze pełnościennych blizn o charakterze niedokrwiennym w ścianie przedniej i przednio-przegrodowej
  • wzdłuż ściany przedniej silny artefakt – stent??? (brak danych w dokumentacji).

dr n. med. Magdalena Zagrodzka 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: