fbpx

Badanie 41. Ocena przecieku po protezowaniu aorty zstępującej

Dane kliniczne

Stan po operacyjnym leczeniu tętniaka aorty zstępującej w 1983 r.; graft wewnątrznaczyniowy. Cel badania: ocena przecieków okołoprotezowych, wymiarów aorty, zastawki aortalnej.

Opis

Stan po zabiegu na aorcie zstępującej. Za odejściem lewej tętnicy podobojczykowej w ścianie aorty widoczne struktury wysokiej gęstości (> 1000 j.H.) – zwapnienia w skrzeplinie? klej? Brak jakichkolwiek danych dotyczących techniki zabiegu.

Światło aorty na poziomie operowanym zachowane, nieregularne, o średnicy od 13 mm do 24 mm. 

W badaniu bez cech przecieku okołoprotezowego. Opuszka aorty poszerzona do 40 mm. Poza tym wymiary aorty w normie.

Tętnice wieńcowe:

 • pień lewej tętnicy wieńcowej (LM) bez zmian
 • gałąź przednia zstępująca (LAD)
  • segment 6 – drobna uwapniona blaszka ~10%
  • segment 7 objęty mostkiem mięśniowym, wąski
  • segment 8 bez zmian
 •  D1 – drobne przyścienne blaszki
 • gałąź okalająca (Cx) uwapnione drobne blaszki ~10%
 • prawa tętnica wieńcowa (RCA) – drobne blaszki przyścienne na całym przebiegu naczynia; segment 3 objęty mostkiem mięśniowym.

Funkcja lewej komory: ESV 91 ml; EDV 229 ml; SV 138 ml; EF 60%.

Wnioski

 • mostki mięśniowe w RCA i LCA
 • LVEF 60%
 • brak cech przecieku okołoprotezowego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: