Badanie 43. Podejrzenie kardiomiopatii arytmogennej

Dane kliniczne

Podejrzenie kardiomiopatii arytmogennej

Wynik

W badaniu rezonansu magnetycznego uwidoczniono prawidłową kurczliwość globalną lewej komory. Podczas badania asynchronia skurczu. Śladowe fale zwrotne mitralna, trójdzielna, aortalna. Zastawka pnia płucnego – mała fala zwrotna. W badaniu nie potwierdzono obecności zmian czynnościowych i morfologicznych typowych dla arytmogennej kardiomiopatii.

Parametry czynnościowe lewej komory:
LV Ejection Fraction 68 %
Stroke Volume 61.8 ml
End-Diastolic Vol Index 43.3 ml/m²
End-Systolic Vol Index 13.6 ml/m²
End-Diastolic Volume 90.3 ml
End-Systolic Volume 28.5 ml
Heart Rate 51 bpm
Mass ED 143 g
Peak Filling Rate 362 ml/s
Peak Ejection Rate 394 ml/s
Cardiac Output 3.2 l/min
Cardiac Index 1.51 l/min/m²
Stroke Volume Index 29.6 ml/m²
Mass g
Mass ES 128 g
End-Diastolic Epicardial Volume 227 ml
End-Systolic Epicardial Volume 151 ml
Standard Deviation Heart Rate 0 bpm

Parametry czynnościowe prawej komory:
RV Ejection Fraction 36 %
Stroke Volume 61.2 ml
End-Diastolic Vol Index 82.6 ml/m²
End-Systolic Vol Index 53.2 ml/m²
Stroke Volume Index 29.4 ml/m²
End-Diastolic Volume 172 ml
End-Systolic Volume 111 ml
Heart Rate 51 bpm
Standard Deviation Heart Rate 0 bpm

Inne
LA Dimension 4.4 cm
Aortic Annulus Dimension 2.8 cm
Aortic Root 4.3 cm
Ascending Aorta 4.0 cm

dr n. med. Magdalena Zagrodzka

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.