fbpx

Badanie 65. Dobre USG prostaty nie oznacza braku choroby

Panowie, badajcie się, drążcie temat własnego zdrowia i pamiętajcie, że mamy dziś całkiem zaawansowane opcje diagnostyki, po które warto sięgać, nawet jeśli są płatne. #movember

Gdy wyniki badań są sprzeczne albo niejednoznaczne, warto się zastanowić, czy wykonaliśmy wszystkie możliwe badania i naprawdę nie da się już bardziej „podrążyć”. W przypadku prostaty rezonans magnetyczny oferuje wgląd, który może wiele wnieść w niejasną sytuację. 

Zgłosił się do nas mężczyzna (59 l.), któremu badanie rezonansu magnetycznego prostaty wykupiła córka w ramach prezentu imieninowego. Słyszała bowiem od ojca, że ma jakiś problem z PSA, i nie wiadomo, co mu jest. Poziom PSA podniesiony był od roku, a konfuzję powodował fakt, że ani w badaniu urologicznym, ani w USG prostaty, ani w USG jamy brzusznej nie było żadnych podejrzanych zmian.

W rezonansie magnetycznym prostaty wykryto zmianę o charakterze PI-RADS 5 w płacie lewym, przekraczającą granicę prostaty i zajmującą pęczki naczyniowo-nerwowe po stronie lewej.

Komentarz

Badania obrazowe, takie jak USG, TK, MR i nawet badanie kliniczne i laboratoryjne są komplementarne. Czyli nie zastępują siebie nawzajem, każde ukazuje inny element całości obrazu klinicznego. Jeśli wykonamy badanie USG, w którym nic nie wzbudza podejrzeń, a mamy potwierdzone odchylenia w innych badaniach lub dolegliwościach, zawsze warto rozważyć wykonanie kolejnego badania – i warto skonsultować to z lekarzem prowadzącym, aby wybrać optymalne badanie, bo każde ma inną moc diagnostyczną w zależności od patologii.

Szczegóły multiparametrycznego rezonansu prostaty (mpMRI)

Gruczoł krokowy o obj. 50 ml, o dobrze widocznej, zachowanej torebce. PSAD 0,21. Krwawienie – brak.

Budowa strefowa gruczołu zatarta w płacie lewym. Strefa przejściowa: zmiany o charakterze rozrostu gruczołu (BPH). Strefa obwodowa o niejednorodnych wartościach sygnału w obrazach T2-zależnych.

Obszary o zmienionych wartościach sygnału:

  • płat lewy, cała strefa obwodowa od podstawy do wierzchołka 32x19x30 mm ulega wzmocnieniu w DCE (obrazowanie dynamiczne ze wzmocnieniem kontrastowym) (PI-RADS 5);
  • płat prawy, wierzchołek, AS o wymiarach 8×8 mm (PI-RADS 4);
  • płat prawy, podstawa, PZpm o wym. 7×6 mm (PI-RADS 4).

Pęcherzyki nasienne:

  • po stronie prawej dobrze odgraniczone, bez cech naciekania;
  • po stronie lewej w strefie przylegającej do gruczołu – zmieniony sygnał pęcherzyków.

Pęczki naczyniowo-nerwowe:

  • po stronie prawej bez cech naciekania;
  • po stronie lewej zajęte przez zmianę w płacie lewym.

Węzły chłonne wewnętrzne biodrowe lewe z cechami limfadenopatii 12×8 mm.

Pęcherz moczowy: bez widocznych zgrubień w obrębie ściany.

Sygnał szpiku uwidocznionych struktur kostnych prawidłowy.

Wnioski:

  • obszar o charakterystyce PI-RADS 5 w płacie lewym przekracza granice anatomiczne gruczołu i zajmuje pęczki naczyniowo-nerwowe po stronie lewej oraz być może pęcherzyki nasienne;
  • limfadenopatia miednicy małej po stronie lewej.

dr n. med. Magdalena Zagrodzka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d