fbpx

Rezonans prostaty jest koniecznością

#movember

Multiparametryczny rezonans magnetyczny (mpMRI) jest dla urologów przydatnym narzędziem, zarówno na początkowych etapach diagnostyki, jak i w okresie monitorowania progresji raka gruczołu krokowego. 

Są to wnioski, do których doszli lekarze z University of Alabama w Birmingham (USA) – urolodzy we współpracy z radiologami. Przeanalizowali 52 dostępne prospektywne i retrospektywne badania opublikowane w języku angielskim i doszli do następujących wniosków:

  • multiparametryczny rezonans prostaty może ustrzec przed błędną kwalifikacją chorego z rakiem gruczołu krokowego do aktywnego nadzoru – autorzy wskazują, że tradycyjne kryteria kwalifikacji trafnie wskazują tylko 3 na 4 takich chorych – co oznacza, że aż 25% jest błędnie kwalifikowanych i wymaga innego postępowania. Dzieje się tak, bo mpMRI pozwala na precyzyjniejszą ocenę klinicznie istotnych ognisk raka prostaty, co oznacza lepszą wykrywalność tej choroby i trafniejszą ocenę ryzyka progresji nowotworu. Działa to również vice versa mpMRI pozwala także upewnić lekarza, że ryzyko jest małe i że trafnie zakwalifikował mężczyznę z rakiem prostaty do aktywnego nadzoru
  • powtarzanie mpMRI może pozwolić rzadziej wykonywać biopsje prostaty mające monitorować zaawansowanie choroby
  • wiele badań wskazuje na korzyści biopsji prostaty przeprowadzanych pod kontrolą rezonansu magnetycznego – pomagają one w wykrywaniu przejścia raka w postać bardziej agresywną oraz w identyfikacji klinicznie istotnych ognisk nowotworowych, które zostały przeoczone we wcześniejszych biopsjach.

Komentarz

Ta praca potwierdza, że wykonywanie biopsji prostaty „w ciemno” – nawet pierwszej – nie ma sensu bez wcześniejszego zobrazowania gruczołu krokowego w rezonansie magnetycznym. Jest to rewolucja w myśleniu o zasadach prowadzenia mężczyzn z ryzykiem raka prostaty. Wykonanie mpMRI przed biopsją może przynieść wyłącznie korzyści:

  • pacjenci zdrowi dzięki multiparametrycznemu rezonansowi magnetycznemu prostaty nie będą musieli przebywać biopsji
  • pacjenci z grupy wyższego ryzyka zostaną poddani precyzyjniejszej biopsji, dzięki czemu trafność takiego badania będzie znacznie większa niż biopsji wykonywanej wyłącznie w oparciu o obraz USG i pamięć palpacyjną urologa.

dr n. med. Magdalena Zagrodzka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: