fbpx

Ból w klatce piersiowej wymaga tomografii komputerowej (serca)

Wyniki randomizowanego badania klinicznego SCOT-HEART sponsorowanego przez Uniwersytet w Edynburgu (Szkocja) wskazują, że wykonywanie koronarografii metodą tomografii komputerowej przekłada się na lepszą opiekę nad pacjentami ze stabilnym bólem w klatce piersiowej, a to powoduje, że mniej z nich doświadcza zawału mięśnia sercowego lub umiera z powodu choroby wieńcowej w okresie kolejnych 5 lat.

Koronarografia metodą tomografii komputerowej poprawia precyzję procesu diagnostycznego, jednak zawsze pozostaje pytanie, czy ta poprawa coś wnosi. To badanie miało właśnie udzielić odpowiedzi. Porównano rezultaty 5-letniej opieki nad osobami, które skierowano do kliniki kardiologicznej z powodu stabilnego bólu w klatce piersiowej – z tym że u jednej grupy (liczącej 2073 osób) wykonano tomografię komputerową tętnic wieńcowych, a u drugiej  (o takiej samej liczebności) nie wykonywano tego badania. Poza tym zapewniano standardową opiekę lekarską. Głównym analizowanym parametrem była częstość zgonów wieńcowych lub zawałów serca niezakończonych zgonem w okresie kolejnych 5 lat.

W grupie, w której wykonano angio-CT, zmarło lub doznało zawału 2,3% chorych, a w grupie kontrolnej 3,9% (co oznacza ryzyko mniejsze o przeszło 40%). Za różnicę odpowiadało głównie mniejsze ryzyko zawału serca niezakończonego zgonem, ponieważ śmiertelność w obu grupach była podobna.

Mimo że w obu grupach przez 5 lat wykonano podobną liczbę zabiegów rewaskularyzacji wieńcowej, to w grupie angio-CT wykonywano je częściej w pierwszych miesiącach, czyli wcześniej. W grupie tej częściej lekarze wprowadzali leki wieńcowe i działania profilaktyczne.

Jak widać, wprowadzenie do rutynowego postępowania tomografii komputerowej tętnic wieńcowych przyspiesza decyzję o inwazyjnej koronarografii i ewentualnie leczeniu inwazyjnym, bynajmniej nie zwiększając odsetka osób, które takie zabiegi przechodzą. Pozwala je wykonać wcześniej i skłania do bardziej intensywnego leczenia, co daje istotnie mniej zawałów, nawet jeśli nie zmniejsza ryzyka śmierci.

Komentarz

Krótko – jeśli u pacjentów z bólem w klatce piersiowej wykonamy już na początkowym etapie angio-CT serca, będzie to miało bezpośredni wpływ na decyzję o interwencji zabiegowej na tętnicach wieńcowych i w efekcie zmniejszy odsetek zawałów serca. Badanie potwierdza sens rutynowego kierowania pacjentów z bólem w klatce piersiowej na tomografię komputerową serca i tętnic wieńcowych.

dr n. med. Magdalena Zagrodzka

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d