fbpx

Rezonans magnetyczny może pozwolić uniknąć transplantacji serca

W najnowszej pracy lekarze z University of Minnesota Medical Center sprawdzili zależność między przeprowadzonym u pacjentów przed przeszczepem serca rezonansem serca a częstością błędów w identyfikacji etiologii kardiomiopatii. Rezonans magnetyczny pozwala uniknąć znaczącego ich odsetka…

Przebadano kolejnych 338 dorosłych pacjentów, którzy przeszli transplantację serca w latach 2004-2017. Przed transplantacją u 152 (45%) rozpoznano kardiomiopatię niedokrwienną, a u 186 (55%) – kardiomiopatię inną niż niedokrwienna. Trafność rozpoznania przyczyny kardiomiopatii weryfikowano za pomocą badania patomorfologicznego. 

Błędną etiologię kardiomiopatii miało ustaloną 23 (7%) pacjentów. Z tego aż u 22 w grupie etiologii innej niż niedokrwienna: u ok. 1/3 faktyczną przyczyną było niedokrwienie, pozostałe przypadki obejmowały nierozpoznane zapalenie mięśnia sercowego, kardiomiopatię rozstrzeniową, przerostową i arytmogenną, choroby naciekowe (amyloidozę, sarkoidozę serca), olbrzymiokomórkowe zapalenie mięśnia sercowego i niescalenie mięśnia lewej komory. Jeden pacjent miał natomiast rozpoznaną kardiomiopatię niedokrwienną, podczas gdy badanie patomorfologiczne wskazało na idiopatyczną kardiomiopatię rozstrzeniową. 

Tylko 61 pacjentów (18%) miało wykonany rezonans serca przed przeszczepieniem. Tymczasem fakt przeprowadzenia tego badania istotnie (6-krotnie) zmniejszał ryzyko błędnej diagnozy w grupie pacjentów z kardiomiopatią niespowodowaną niedokrwieniem (etiologię niedokrwienną rozpoznawano natomiast najczęściej trafnie nawet bez rezonansu). 

Wnioski, jakie wynikają z tej pracy, brzmią:  

  • ustalenie przyczyny kardiomiopatii o innej etiologii niż niedokrwienna bez wykonywania rezonansu serca jest obarczone sporym (blisko 15-proc.) ryzykiem błędu; 
  • rezonans magnetyczny serca pozwala znacznie zmniejszyć odsetek tych błędnych rozpoznań;
  • brak zwężeń w koronarografii nie oznacza automatycznie, że nie ma niedokrwienia – w wyniku błędnego przekonania, że za niedokrwienie odpowiada wyłącznie zwężenie uwidocznione w koronarografii spora część chorych z kardiomiopatią niedokrwienną ląduje w grupie kardiomiopatii o innej etiologii
  • rezonans magnetyczny wskazuje obszary objęte niedokrwieniem, i pozwala zweryfikować także to nietrafione rozpoznanie;
  • warto wykonywać rezonans magnetyczny serca przed transplantacją, bo u części chorych – dzięki wskazaniu innej etiologii niż rozpoznana – może pomóc uniknąć zaawansowanych, ale i silnie obciążających form terapii, np. transplantacji serca, ale nie tylko – także wszczepiania urządzeń do resynchronizacji czy automatycznej defibrylacji.

lek. Aleksandra Świętoniowska-Mścisz, dr n. med. Magdalena Zagrodzka

Jedna odpowiedź do “Rezonans magnetyczny może pozwolić uniknąć transplantacji serca”

  1. jakbyście szukali sprawdzonej pracowni rezonansu magnetycznego w łódzkim to polecam Wizję V. ja miałam RM serca w placówce na Okólnej przy szpitalu chorób płuc

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d