Badanie 74. Czy zdrowy jak tur serce ma jak dzwon?

Czy w ogóle warto myśleć o tomografii serca, czując się dobrze, żyjąc na świeżym powietrzu, codziennie obciążając serce sporą dozą wysiłku fizycznego, nie paląc tytoniu, bez nadciśnienia i cukrzycy, z dobrym cholesterolem, słowem – mając praktycznie idealny styl życia? Zasady oceny ryzyka mówią, że szansa na to jest niewielka, na tyle, że w zasadzie nie wiadomo, co podkusiło lekarkę, żeby wysłać naszego bohatera na tomografię komputerową. Ot, tak, żeby bez narażania go na koronarografię i cewnikowanie serca zobaczyć, skąd jedyny problem – migotanie przedsionków. 

Czy dobrze zrobiła?

Do naszej pracowni trafił 77-letni rolnik. Patrzymy w ankietę, czynniki ryzyka: prawie że zdrowy jak tur. Jedyny problem: migotanie przedsionków, dające okresowo uczucie kołatania serca. Żadnych obciążeń poza płcią i wiekiem. Brak miażdżycy obwodowej. Ech, myślimy – co my tu możemy takiego znaleźć…

Wynik tomografii komputerowej serca i tętnic wieńcowych

Tętnice wieńcowe:

  • pień lewej tętnicy wieńcowej bez zmian
  • gałąź międzykomorowa przednia (LAD)
    • segment 6 – wielopoziomowe zmiany uwapnione ~80%
    • segment 7 wąski, z nitkowatym światłem, objęty długim mostkiem mięśniowym
    • segment 8 wąski, zmiany uwapnione przyścienne
  • gałąź okalająca (Cx) segment 11 – drobne zmiany przyścienne, na obwodzie zmiany uwapnione
  • prawa tętnica wieńcowa (RCA) silna (dominująca), segment 1, 2, 3 – drobne blaszki przyścienne; segment 4 – wielopoziomowe, uwapnione zmiany przyścienne.

Funkcja lewej komory: ESV 44 ml; EDV 100 ml; SV 55 ml;  EF 55%.

Komentarz

Mimo znakomitego samopoczucia i wzorcowego stylu życia – lewa tętnica wieńcowa zajęta przez liczne zwężenia. Nasz bohater wymaga zdecydowanego nadzoru kardiologicznego i niezwłocznego wdrożenia postępowania zapobiegającego zawałowi. Intuicyjna, ale jakże trafna była decyzja o wysłaniu pacjenta na tomografię serca.

Tomografia serca u osób z migotaniem przedsionków służy do potwierdzenia lub wykluczenia choroby wieńcowej i niedokrwiennego podłoża zaburzeń rytmu serca. Niestety wiąże się też z ograniczeniami – zaburzenia rytmu serca powodują artefakty ruchowe, uniemożliwiające czasami dokładną ocenę tętnic wieńcowych. Jak widać, nie jest to jednak regułą – u naszego pacjenta badanie było w pełni diagnostyczne, pomimo utrwalonego migotania przedsionków.

Ta historia potwierdza, jak duże znaczenie (w odpowiednich rękach) ma tomografia komputerowa serca w wyłuskiwaniu mężczyzn z grupy niskiego ryzyka choroby wieńcowej, u których pomimo braku obciążającego wywiadu tętnice wieńcowe są objęte zaawansowaną miażdżycą.

dr n. med. Magdalena Zagrodzka

Jedna odpowiedź do “Badanie 74. Czy zdrowy jak tur serce ma jak dzwon?”

Leave a Reply