fbpx

Maraton – bieg po zdrowie czy po chorobę wieńcową?

Koledzy z Mayo Clinic postanowili zbadać, czy istnieje „zależny od dawki” związek pomiędzy zmianami miażdżycowymi w naczyniach wieńcowych a obciążeniem wysiłkiem fizycznym. WIele badań wskazuje bowiem na negatywny wpływ skrajnie obciążającego wysiłku fizycznego. Koledzy postanowili zbadać zależność między ilością zmian w tętnicach wieńcowych a dystansem pokonanym przez biegaczy. 

W tym celu wyselekcjonowano 85 biegaczy: 29 osób wykluczono ze względu na wcześniejszą obecność istotnych czynników ryzyka. Biegaczy podzielono na 3 grupy: grupa A obejmowała osoby, które ukończyły przynajmniej 10 ultramaratonów lub zawodów ironman w ciągu 10 lat. Grupa B składała się z biegaczy, którzy brali udział w więcej niż 9 maratonach w ciągu 10 lat. Grupę C stanowili biegacze, którzy ukończyli więcej niż 9 zawodów na krótszym dystansie w ciągu 10 lat. U wszystkich badanych oceniano w TK wskaźnik uwapnienia naczyń wieńcowych. 

Wynik był wręcz zatrważający. 

Wśród biegaczy ekstremalnych (grupy A i B) CS>0 stwierdzono u 73% z nich, podczas gdy jedynie u 21% w grupie C. Ponadto 70% biegaczy ekstremalnych plasowało się powyżej 50 centyla wartości CS dla płci i wieku, a jedynie 19% z grupy C (P=0,0001). Jedna trzecia biegaczy ekstremalnych miało CS>100, w odróżnieniu od jedynie 12% w grupie C. Wiek, płeć oraz liczba lat uprawiania biegów nie była istotnym predykatorem stwierdzenia zwapnień w tętnicach wieńcowych na poziomie CS>100. Tym niemniej u biegaczy ekstremalnych stwierdzenie wartości CS powyżej 50 centyla było 10-krotnie (!!!) bardziej prawdopodobne oraz 8,8 raza bardziej prawdopodobne wykrycie nieprawidłowych wartości CS.

Podsumowując

Bieganie ekstremalne to 70% prawdopodobieństwa zwapnień w ścianie tętnic wieńcowych. Bieganie długodystansowe powoduje wyższą średnią wartość współczynnika uwapnienia oraz ponadprzeciętne jego wartości niż pozostała populacja, porównywalna pod względem płci i wieku. Tym bardziej wykonanie prostego badania, jakim jest tomografia komputerowa serca z oceną współczynnika uwapnienia, do którego nie potrzebujemy podania kontrastu, jest dobrym testem dla wszystkich uprawiających bieganie.

dr n. med. Magdalena Zagrodzka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d