fbpx

Rezonans zamiast biopsji prostaty – to się sprawdza!

Jeśli martwisz się powiększoną prostatą lub podniesionym PSA i średnio cieszysz się z czekającej cię biopsji, mamy dobrą wiadomość. Bardzo często wystarczy wykonać multiparametryczny rezonans prostaty (mpMRI), aby wykuczyć nowotwór. A nawet gdy zmiana okaże się podejrzana, najczęściej też ma niegroźny charakter. Dzięki temu biopsję można wykonywać tylko w tych najbardziej podejrzanych przypadkach. 

Takie wnioski płyną z badania radiologów z Uniwersytetu w Nijmegen, którzy postanowili sprawdzić, jaki odsetek meżczyzn uniknął biopsji gruczołu krokowego dzięki wykonaniu badania mpMRI (multiparametrycznego rezonansu magnetycznego) prostaty oraz ile raków prostaty wykryto podczas badań kontrolnych w rezonansie magnetycznym. W tym celu przeanalizowali wstecz dane 4259 mężczyzn, którzy przeszli badanie MRI prostaty w latach 2012-2017. Wyniki okazały się niebywale korzystne dla panów, u których MR nie potwierdził zmiany w sterczu.

Wynik negatywny badania MR zdefiniowano w skill PI-RADS jako nie większy niż 2 z 5. Potwierdzeniem raka prostaty był z kolei wynik w skali Gleasona >= 3+4.

Wśród 4359 pacjentów u 53,6% znaleziono zmiany nieprzekraczające 2 w skali PI-RADS, co oznacza, że u ponad połowy nie stwierdzono w obrazach rezonansu magnetycznego ognisk podejrzanych o złośliwość. U 320 mężczyzn zalecono natomiast badanie kontrolne w MR, co oznacza, że zmiany były podejrzane, ale lekarze nie mieli pewności co do ich charakteru (raka prostaty nierzadko trudno odróżnić od zmian zapalnych, które z czasem powinny ustępować). Grupę tę obserwowano przez średnio 57 miesięcy (przeszło 4 lata!). W ciągu pierwszych 3 lat obserwacji raka prostaty wykryto zaledwie u 0,04%, co oznacza, że u 99,6% podejrzane zmiany wykryte w pierwszym badaniu metodą MR najprawdopodobniej nie były nowotworem.

Wśród mężczyzn, u których badanie rezonansu magnetycznego wskazywało z większym prawdopodobieństwem na raka prostaty, potwierdzono go:

  • zaledwie u 15%, jeśli zmiana miała charakter PI-RADS 3;
  • u 43%, jeśli była to zmiana PI-RADS 4;
  • u 74%, jeśli PI-RADS 5.

Komentarz

W tym badaniu ponad połowa mężczyzn uniknęła biopsji dzięki rezonansowi prostaty. Ponadto brak typowych dla nowotworu cech w tym badaniu dawał 99,6% pewność co do braku złośliwej zmiany w kolejnych trzech latach. Warto badać prostatę rezonansem!

dr n. med. Magdalena Zagrodzka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d