fbpx

Przed biopsją prostaty: rezonans magnetyczny!

Coraz więcej przemawia za tym, żeby KAŻDĄ biopsję prostaty poprzedzać badaniem mpMRI.

Wieloparametryczny rezonans gruczołu krokowego (mpMRI stercza) jest metodą diagnostyki raka prostaty coraz szerzej wykorzystywaną przez urologów. Zespół dr Marthy Elwenspoek ze Szpitala Uniwersyteckiego w Bristolu poddał metaanalizie wyniki badań porównujących skuteczność diagnostyczną biopsji mapingowej pod kontrolą przezodbytniczego badania USG (TRUS), ze skutecznością biopsji celowanej lub mapingowej poprzedzonej badaniem rezonansu magnetycznego. 

W analizie uwzględniono badania obejmujące łącznie 2582 pacjentów. Porównywanymi wskaźnikami były: odsetek wykrytych przypadków raka stercza, liczba biopsji, liczba pobranych wycinków oraz liczba powikłań.

Stwierdzono, że poprzedzenie jakiejkolwiek biopsji badaniem mpMRI skutkuje:

  • zmniejszeniem liczby wykonywanych biopsji o 33%;
  • zmniejszeniem liczby pobieranych wycinków o 77%;
  • zwiększeniem wykrywalności klinicznie istotnego raka prostaty o 57%.

Innymi słowy, okazało się, że wykonanie badania mpMRI często pozwala pacjentom uniknąć inwazyjnej procedury, jaką niewątpliwie jest biopsja. W jednym z analizowanych badań wykazano ponadto ograniczenie liczby powikłań po biopsji, jeśli była ona poprzedzona badaniem mpMRI. 

Poprzedzenie biopsji celowanej badaniem metodą wieloparametrycznego rezonansu magnetycznego zwiększało także prawdopodobieństwo wykrycia istotnego klinicznie raka stercza oraz przyczyniało się do ograniczenia liczby pobranych wycinków. Po wykonaniu badania mpMRI nierzadko okazuje się, że wielu pacjentów w ogóle nie wymaga wykonania biopsji lub że wykryte zmiany należą do grupy o średnim lub niskim prawdopodobieństwie obecności ognisk rakowych, czyli takich, które nie wymagają żadnej interwencji.

Dzięki badaniu mpMRI co trzeci pacjent unika biopsji gruczołu krokowego, biopsja poprzedzona tym badaniem skuteczniej wykrywa nowotwór niż robiona pod kontrolą samego USG. W oparciu o te wyniki dr Peter Albertsen z University of Connecticut Health Center zasugerował, żeby badanie mpMRI na stałe włączyć do protokołu diagnostycznego u pacjentów z podejrzeniem raka stercza. Trudno oprzeć się wrażeniu, że niedługo każda biopsja stercza będzie poprzedzona badaniem mpMRI.

dr n. med. Magdalena Zagrodzka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d