fbpx

Badanie 91. Rak szyjki macicy w stadium zaawansowanym – bitwa stanowczo do wygrania

Rak szyjki macicy nawet w stadium zaawansowanym już od jakiegoś czasu przestał być wyrokiem. Oczywiście każde stadium raka budzi grozę, ale pamiętajcie dziewczyny 🙂 wszystko jest możliwe! Poniżej opowieść o jednej z nas kobiet, która wygrywa walkę z tym budzącym postrach przeciwnikiem. Ogromny szacunek należy się zespołowi lekarzy, którzy tak skutecznie leczą pacjentkę.

Pacjentka lat 69 zgłosiła się do ginekologa z powodu obfitych krwawień z dróg rodnych. Doktor wykonał badanie kolposkopowe po którym skierował pacjentkę w trybie pilnym na oddział ginekologii z podejrzeniem raka szyjki macicy.

Na oddziale pobrano wycinki z szyjki macicy i wykonano przezpochwowe badanie USG narządu rodnego, które ze względu na silne krwawienie kontaktowe i liczne zrosty było w dużej mierze niediagnostyczne.

Wynik histopatologiczny: carcinoma planoepitheliale akeratodes G3.

W związku z potwierdzeniem rozpoznania raka szyjki macicy, aby ocenić w pełni zasięg choroby, zlecono wykonanie badania TK klatki piersiowej, jamy brzusznej i miednicy małej, w którym wykryto:

– naciek raka szyjki macicy na pochwę, pęcherz moczowy, ścianę esicy (jelita grubego) oraz odbytnicy;

– liczne powiększone węzły chłonne biodrowe.

Ponadto wykluczono ewentualne odległe przerzuty.

Badanie MR jest najdokładniejszą metodą diagnostyki obrazowej narządów miednicy małej

Aby precyzyjnie zaplanować leczenie, pacjentkę skierowano do pracowni Affidea w Wejherowie właśnie na badanie MR, w którym stwierdzono:

– rozległe masy guza wielkości około 60 x 62 x 95mm, naciekające okrężnie szyjkę macicy, trzon oraz pochwę (precyzyjne oddzielenie struktur w obrębie nacieku nie było możliwe);

– naciek przymacicza, zwłaszcza po stronie lewej;

– naciek esicy na odcinku około 45 mm oraz odbytnicy na odcinku około 65 mm;

– w lokalizacji przydatków po stronie lewej zmiany wielotorbielowate oraz przestrzenie płynowe łącznej wielkości około 95 x 83mm; 

– wyraźnie modelowany pęcherz moczowy, z prawdopodobnym naciekiem jego ściany; 

– powiększone węzły chłonne

Na podstawie badania MR rozpoznano cechy procesu nowotworowego odpowiadającego stopniowi zaawansowania FIGO IV (w skali do IV).

Podjęto leczenie paliatywne. Pacjentka otrzymała naświetlania na miednicę małą (D=20 Gy / 5x / 4 Gy). W trakcie radioterapii przebieg leczenia był bez powikłań.

Około 5 miesięcy po naświetlaniach pacjentka trafiła ponownie do placówki Affidea w Wejherowie na kolejne badanie kontrolne miednicy małej, aby ocenić efekty radioterapii.

Stwierdzony w badaniu MR obraz przeszedł najśmielsze oczekiwania.

W badaniu tym uwidoczniono:

– prawidłową macicę o wymiarze długim 24 mm; 

– w polu szyjki macicy nie stwierdzono zmian naciekowych, jedynie drobny obszar tkankowy o średnicy 9 mm bez cech procesu nowotworowego;

– w przyleganiu do dna macicy obszar torbielowaty bez cech krwawienia, składający się z dwu przestrzeni o płynowych wartościach sygnału oraz o wymiarach 22 x 33 mm i 41 x 25 mm;

– pochwę bez zmian patologicznych;

– pęcherz moczowy bez pogrubienia ściany, dobrze wypełniony moczem nie zawierający złogów;

– węzły chłonne miednicy mniejszej niepowiększone, bez cech limfadenopatii;

– ślad wolnego płynu w zachyłkach otrzewnej;

– niewielki obrzęk tkanki podskórnej podbrzusza wtórnie do radioterapii.

Brak cech procesu rozrostowego w obrębie narządów miednicy mniejszej skłonił do stwierdzenia remisji zmian naciekowych szyjki macicy.

Podsumowanie

Najdokładniejszą metoda obrazowania narządów miednicy małej jest rezonans magnetyczny (MR). W przypadku każdej patologii w obrębie tkanek miękkich miednicy warto rozważyć wykonanie takiego badania. Pozawala nie tylko precyzyjnie określić zasięg schorzenia, ale także kontrolować skuteczność jego leczenia.

Myślenie schematami jest powszechne w każdej dziedzinie naszego życia. Poważne stadium zaawansowania choroby nigdy nie oznacza wyroku. Wiedza i sposób leczenia jakie zademonstrowali onkolodzy budzi ogromny szacunek. Uzyskano prawie całkowite zmniejszenie masy ogromnego guza. Wyrazy uznania i ukłony dla wszystkich zaangażowanych w terapię, ale przede wszystkim gratulacje dla pacjentki !!!

Wiele tracimy wskutek tego, że przedwcześnie uznajemy coś za stracone.

Johann Wolfgang von Goethe

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d