fbpx

Robotyczna biopsja prostaty pod kontrolą rezonansu magnetycznego (MR) – ostatnia deska ratunku dla pacjentów z podejrzeniem raka stercza?

Robotyczna biopsja prostaty wykonywana pod kontrolą MR jest nową techniką wykorzystywaną w procesie diagnostyki raka gruczołu krokowego. Dzięki dużej precyzji i dokładności umieszczenia igły w zmianie, biopsja ta często jest ostatnią deską ratunku dla pacjentów i ich lekarzy prowadzących w trudnych przypadkach klinicznych, gdy tradycyjne biopsje dają wyniki ujemne a na obrazach MR cały czas widoczne jest podejrzane ognisko.

Biopsja wykonywana jest bezpośrednio w pomieszczeniu aparatu rezonansu magnetycznego i pod jego kontrolą, stąd też jej potoczna nazwa „biopsja in-bore” („in-bore” po angielsku oznacza „w gantrze” aparatu). Do wykonania biopsji niezbędna jest specjalny, dołączany do stołu MR, robot, który umożliwia lekarzom zdalną manipulację prowadnicą do igły biopsyjnej i precyzyjne określenie punktu pobrania materiału z podejrzanego ogniska. 

Podczas całego zabiegu, który trwa około 40 minut, pacjent kładziony jest na brzuchu na stole aparatu MR. Następnie technik przygotowuje robota, a lekarz wykonuje badanie DRE (przezodbytnicze badanie palpacyjne) oraz umieszcza prowadnicę igły w odbycie pacjenta. Kolejnym krokiem jest wykonanie badania MR według specjalnego protokołu celem uzyskania obrazów niezbędnych do zaplanowania zabiegu i oznaczenia podejrzanych zmian.

Po ustawieniu ramienia robota w odpowiedniej pozycji, lekarz urolog wchodzi do pomieszczenia aparatu i za pomocą igły biopsyjnej pobiera kilka wycinków, które następnie wysyłane są do badania histopatologicznego.

Skuteczność tej metody sięga nawet 90% i w dużej mierze zależy od jakości wykonanego badania MR oraz od współpracy pacjenta, który musi pozostawać w bezruchu od momentu rozpoczęcia planowania do momentu pobrania wycinka przez lekarza.

Poniżej prezentujemy przypadek kliniczny zastosowania tej metody w diagnostyce raka stercza.

58 letni pacjent zgłosił się do naszej pracowni w celu pogłębienia diagnostyki raka gruczołu krokowego. Pacjent dotychczas miał wykonanych 5 biopsji (4 saturacyjne oraz 1 biopsja fuzyjna), których wyniki były ujemne pomimo narastającego stężenia PSA do 28 ng/ml.

W obrazach MR uzyskanych w dniu zabiegu widoczna zmiana typu PI-RADS 5 o wymiarach 15x9mm w przedniej strefie lewego płata stercza.

Podczas biopsji pobrano 3 wycinki, które następnie przekazano do badania histopatologicznego.

We wszystkich 3 wycinkach stwierdzono obecność komórek nowotworowych (Gleason 4+3). Z wynikiem biopsji pacjent powrócił do lekarza kierującego celem wdrożenia odpowiedniego leczenia.

dr n. med. Magdalena Zagrodzka

Zapraszam Pacjentów do mojej pracowni.
Quadia to pracownia stworzona przez lekarzy dla pacjentów.

Zapisy na badania Rezonansu Magnetycznego
prowadzimy pod numerami telefonów:`
22 256 66 66

%d bloggers like this: