Współpracownicy

Jacek_Brzezinski
dr n. med. Jacek Brzeziński

Radiolog, absolwent Akademii Medycznej w Warszawie. Doktoryzował się z pionierskiego w Polsce tematu – wykorzystania rezonansu magnetycznego w niedoczynności przysadki. Absolwent Podyplomowych Studiów Zarządzania Projektami Szkoły Głównej Handlowej (SGH). Z rezonansem magnetycznym związany od czasu powstania pierwszej w Polsce pracowni MR w Zakładzie Tomografii Komputerowej i Badań Naczyniowych Centralnego Szpitala Kolejowego w Międzylesiu. Był specjalistą d/s zaawansowanych aplikacji klinicznych w firmie General Electric Medical Systems, kierował zespołem badań naukowych w firmie Helimed, prowadził badania kliniczne w firmach Allenort, Enelmed, Affidea (wcześniej Euromedic). Od 2016 r. pracuje w firmie Voxel w Warszawie, działając na polu neuroradiologii oraz prowadząc projekt naukowy poświęcony badaniom przyczyn niepłodności męskiej. Autor ponad 100 prac opublikowanych w medycznych czasopismach naukowych w kraju i za granicą.

Vadim_Matsibora
Lek. med. Vadym Matsibora

Absolwent Bukowińskiej Akademii Medycznej.  2003 r. – dyplom specjalisty z chirurgii ogólnej. 2012 r. – dyplom specjalisty z Radiologii i Diagnostyki Obrazowej. 2018 r. – Certyfikat umiejętności z Radiologii Zabiegowej. Szczególne zainteresowania: diagnostyka układu sercowo-naczyniowego w TK i MR, diagnostyka przewodu pokarmowego w TK i MR, diagnostyka oraz metody leczenia interwencyjnego w udarze niedokrwiennym mózgu.

Sebastian_Niezgoda-2
mgr Sebastian Niezgoda

Dyplomowany specjalista pielęgniarstwa ratunkowego oraz anestezjologicznego i intensywnej opieki. Wykładowca na Wydziale Nauk o Zdrowiu Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej. Instruktor, członek komisji egzaminacyjnej nadającej tytuł ratownika. Kierownik podstawowych zespołów ratownictwa medycznego w placówkach ochrony zdrowia na terenie województwa mazowieckiego.

Anna_Osiak
Anna Osiak

Inspektor Ochrony Radiologicznej w firmie Voxel. Ekonomistka, której pasją okazała się elektroradiologia, którą ukończyła na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Posiada kilkuletnie doświadczenie w wykonywaniu badań MR, TK, RTG, EEG, EMG, PW. Z pracownią związana od 2017 r.

Monika_Ostrowska
lek. med. Monika Ostrowska

Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej, po trzyletnim stażu z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu w Wojskowym Instytucie Medycznym i szpitalu MSWiA. Specjalizuje się w diagnostyce chorób układu mięśniowo-szkieletowego.

Aleksandra_Swietoniowska_Mscisz-2
lek. Aleksandra Świętoniowska-Mścisz

Absolwentka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Aktualnie rezydentka w trakcie specjalizacji z radiologii i diagnostyki obrazowej. Od 2017 r. związana z firmą Voxel w Warszawie. Prowadzi projekt naukowy poświęcony szczegółowej diagnostyce obrazowej serca i naczyń za pomocą rezonansu magnetycznego u pacjentów, u których planowany jest zabieg ablacji bez użycia promieniowania jonizującego.