fbpx

Angio-TK z wyboru w diagnostyce choroby wieńcowej

Brytyjskie wytyczne z 2016 r. dokonały wyłomu w pojmowaniu procesu diagnostycznego u osób z bólem w klatce piersiowej - w razie podejrzenia choroby wieńcowej najszybciej, najtaniej i najsensowniej jest wykonać tomografię komputerową, jeszcze przed koronarografią i przed innymi badaniami.  Kilka słów o wytycznych Zaktualizowane wytyczne brytyjskiego National Institute for Health and Care Excellences (NICE) z 2016 …

Ból w klatce piersiowej wymaga tomografii komputerowej (serca)

Wyniki randomizowanego badania klinicznego SCOT-HEART sponsorowanego przez Uniwersytet w Edynburgu (Szkocja) wskazują, że wykonywanie koronarografii metodą tomografii komputerowej przekłada się na lepszą opiekę nad pacjentami ze stabilnym bólem w klatce piersiowej, a to powoduje, że mniej z nich doświadcza zawału mięśnia sercowego lub umiera z powodu choroby wieńcowej w okresie kolejnych 5 lat. Koronarografia metodą …