Kłuć czy nie kłuć? Pomoże mpMRI i PSA

Starsi mężczyźni ze zbyt wysokim PSA i ich lekarze dość często stają przed dylematem: robić biopsję prostaty czy nie robić. Pomocne w takiej sytuacji mogą być wyniki badania przeprowadzonego w Japonii. Urolodzy i patolodzy przeanalizowali historie chorób 241 mężczyzn powyżej 70 roku życia, którzy przebyli badanie prostaty metodą multiparametrycznego rezonansu magnetycznego (mpMRI), w poszukiwaniu wskaźnika, …

Jak powinna wyglądać diagnostyka raka prostaty w XXI w.

#movember W razie podejrzenia raka prostaty przyspieszysz diagnostykę, wykonując biopsję fuzyjną gruczołu krokowego w oparciu o badanie mpMRI. Wykonywanie multiparametrycznego rezonansu prostaty (mpMRI) z możliwością poszerzenia o biopsję fuzyjną prostaty znacznie skraca czas do uzyskania rozpoznania i rozpoczęcia właściwego leczenia - wskazują wyniki badania przeprowadzonego w Londynie. Na łamach „BMJ Open” autorzy opisują, jak w …

Biopsja fuzyjna prostaty skuteczniejsza niż mappingowa

#movember Biopsja fuzyjna przezkroczowa wykrywa ogniska raka prostaty, które są poza zasięgiem biopsji mappingowej, a przy tym nie pomija żadnych, które rozpoznano by tradycyjną metodą.  To najważniejszy wniosek z badania, w ramach którego lekarze z Korea University Medical Center poddali 75 pacjentów zarówno biopsji fuzyjnej MRI-USG, jak i biopsji systematycznej (mappingowej). Porównanie skuteczności obu metod …

Rezonans prostaty jest koniecznością

#movember Multiparametryczny rezonans magnetyczny (mpMRI) jest dla urologów przydatnym narzędziem, zarówno na początkowych etapach diagnostyki, jak i w okresie monitorowania progresji raka gruczołu krokowego.  Są to wnioski, do których doszli lekarze z University of Alabama w Birmingham (USA) - urolodzy we współpracy z radiologami. Przeanalizowali 52 dostępne prospektywne i retrospektywne badania opublikowane w języku angielskim …