Badanie 94. Ile negatywnych biopsji zniesie pacjent z zaawansowanym rakiem prostaty – opis przypadku

Jaki sens ma wielokrotne powtarzanie biopsji mapingowej gruczołu krokowego bez próby lokalizacji ewentualnych zmian w obrębie stercza metodą rezonansu magnetycznego? Zawsze, gdy trafia do naszej pracowni kolejny pacjent po 5-6-8 negatywnych biopsjach mapingowych u którego potwierdzamy obecność zaawansowanego miejscowo raka to pytanie wraca z coraz większą siłą.

Przed biopsją prostaty: rezonans magnetyczny!

Coraz więcej przemawia za tym, żeby KAŻDĄ biopsję prostaty poprzedzać badaniem mpMRI. Wieloparametryczny rezonans gruczołu krokowego (mpMRI stercza) jest metodą diagnostyki raka prostaty coraz szerzej wykorzystywaną przez urologów. Zespół dr Marthy Elwenspoek ze Szpitala Uniwersyteckiego w Bristolu poddał metaanalizie wyniki badań porównujących skuteczność diagnostyczną biopsji mapingowej pod kontrolą przezodbytniczego badania USG (TRUS), ze skutecznością biopsji …