Badanie 95. Utrasonografia prostaty to za mało żeby czuć się bezpiecznym…

Na początku roku 2015 do urologa zgłosił się pacjent uskarżający się na częste oddawanie moczu, zmuszające go każdej nocy do kilkukrotnej wizyty w toalecie. W wykonanym przezodbytniczym badaniu ultrasonograficznym (TRUS) stwierdzono jedynie cechy łagodnego rozrostu prostaty, której objętość wynosiła około 57 ml. Przyjęto, że dolegliwości są spowodowane lekkim stanem zapalnym dróg moczowych, zlecono odpowiednie leki doustne i odesłano pacjenta do domu.

Badanie 94. Ile negatywnych biopsji zniesie pacjent z zaawansowanym rakiem prostaty – opis przypadku

Jaki sens ma wielokrotne powtarzanie biopsji mapingowej gruczołu krokowego bez próby lokalizacji ewentualnych zmian w obrębie stercza metodą rezonansu magnetycznego? Zawsze, gdy trafia do naszej pracowni kolejny pacjent po 5-6-8 negatywnych biopsjach mapingowych u którego potwierdzamy obecność zaawansowanego miejscowo raka to pytanie wraca z coraz większą siłą.