Częściej wykonujmy rezonans serca u osób ze stabilną chorobą wieńcową

Aż jedna czwarta spośród osób ze stabilną chorobą wieńcową, które nigdy nie przebyły zawału serca, myli się. Zawał serca przebyli, tylko nie został rozpoznany - wskazuje badanie przeprowadzone przez kardiologów i radiologów ze szwedzkich uniwersytetów w Örebro i Uppsali. Co więcej, te osoby obarczone są większym ryzykiem powikłań i mogą przez to wymagać innego leczenia, …

Biopsja fuzyjna gruczołu krokowego w praktyce

Coraz większe zainteresowanie biopsją fuzyjną gruczołu krokowego wśród urologów i napływające do nas coraz częściej pytania wymagają zebrania najważniejszych informacji, aby ułatwić współpracę urologów z radiologami.  dr n. med. Magdalena Zagrodzka, dr n. med. Jacek Brzeziński Czy na podstawie każdego badania mpMRI (multiparametrycznego rezonansu gruczołu krokowego) możliwe jest zaplanowanie biopsji fuzyjnej MR/USG? Niestety nie. Czynnikiem …