Angio-TK z wyboru w diagnostyce choroby wieńcowej

Brytyjskie wytyczne z 2016 r. dokonały wyłomu w pojmowaniu procesu diagnostycznego u osób z bólem w klatce piersiowej - w razie podejrzenia choroby wieńcowej najszybciej, najtaniej i najsensowniej jest wykonać tomografię komputerową, jeszcze przed koronarografią i przed innymi badaniami.  Kilka słów o wytycznych Zaktualizowane wytyczne brytyjskiego National Institute for Health and Care Excellences (NICE) z 2016 …

Jak powinna wyglądać diagnostyka raka prostaty w XXI w.

#movember W razie podejrzenia raka prostaty przyspieszysz diagnostykę, wykonując biopsję fuzyjną gruczołu krokowego w oparciu o badanie mpMRI. Wykonywanie multiparametrycznego rezonansu prostaty (mpMRI) z możliwością poszerzenia o biopsję fuzyjną prostaty znacznie skraca czas do uzyskania rozpoznania i rozpoczęcia właściwego leczenia - wskazują wyniki badania przeprowadzonego w Londynie. Na łamach „BMJ Open” autorzy opisują, jak w …

Biopsja fuzyjna prostaty skuteczniejsza niż mappingowa

#movember Biopsja fuzyjna przezkroczowa wykrywa ogniska raka prostaty, które są poza zasięgiem biopsji mappingowej, a przy tym nie pomija żadnych, które rozpoznano by tradycyjną metodą.  To najważniejszy wniosek z badania, w ramach którego lekarze z Korea University Medical Center poddali 75 pacjentów zarówno biopsji fuzyjnej MRI-USG, jak i biopsji systematycznej (mappingowej). Porównanie skuteczności obu metod …

Ból w klatce piersiowej wymaga tomografii komputerowej (serca)

Wyniki randomizowanego badania klinicznego SCOT-HEART sponsorowanego przez Uniwersytet w Edynburgu (Szkocja) wskazują, że wykonywanie koronarografii metodą tomografii komputerowej przekłada się na lepszą opiekę nad pacjentami ze stabilnym bólem w klatce piersiowej, a to powoduje, że mniej z nich doświadcza zawału mięśnia sercowego lub umiera z powodu choroby wieńcowej w okresie kolejnych 5 lat. Koronarografia metodą …

Rezonans prostaty jest koniecznością

#movember Multiparametryczny rezonans magnetyczny (mpMRI) jest dla urologów przydatnym narzędziem, zarówno na początkowych etapach diagnostyki, jak i w okresie monitorowania progresji raka gruczołu krokowego.  Są to wnioski, do których doszli lekarze z University of Alabama w Birmingham (USA) - urolodzy we współpracy z radiologami. Przeanalizowali 52 dostępne prospektywne i retrospektywne badania opublikowane w języku angielskim …